Hallintotapa – Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeva lähestymistapa

Hallitus tunnustaa tärkeyden
hyvästä hallintotavasta ME-ryhmän menestykseen

ME-konsernin yritysrakenne tukee strategiaamme ja sovittaa missiomme, visiomme ja arvomme strategisiin tavoitteisiimme

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän rakenne

HALLITUS

Hallituksen valiokunnat

  • Tarkastusvaliokunta
  • Palkitsemisvaliokunta
  • Nimitystoimikunta

Johtoryhmä

  • Toimitusjohtaja ja varapuheenjohtaja
  • Toimitusjohtaja
  • TALOUSJOHTAJA
  • KUJERRUS
  • Markkinointijohtaja