EHDOT JA KÄYTÄNNÖT

ME-ryhmän nykyaikaista orjuutta koskeva laki

Tämä konsernin selvitys on laadittu Modern Slavery Act 2015 -lain 54 §:n 1 momentin mukaisesti, ja se muodostaa konsernimme selvityksen orjuudesta ja ihmiskaupasta 31. lokakuuta 2023 päättyneeltä vuodelta.

Olemme sitoutuneet torjumaan orjuutta ja ihmiskauppaa. Liiketoimintamme luonteen ja toimialamme vuoksi uskomme, että orjuuden ja ihmiskaupan kohtaamisen tai altistumisen riski on pieni.

Olemme maailmanlaajuinen palveluntarjoaja henkilöllisyystodistusten, valokuvakioskin, pesuloiden ja elintarvikkeiden aloilla. Olemme Photo-Me International -konsernin (konserni) emoyhtiö. Konsernilla oli 31. lokakuuta 2023) hieman yli 1 193 työntekijää maailmanlaajuisesti ja se toimii 19 maassa.

Konsernin maailmanlaajuinen vuotuinen liikevaihto oli 297,7 miljoonaa puntaa 31. lokakuuta 2023 päättyneellä tilikaudella.

Liiketoimintamme on organisoitu neljään liiketoimintayksikköön: tunnistaminen, pesula, kioskit ja viimeisimpänä elintarvikkeet. Lisätietoja kustakin yksiköstä on 31. lokakuuta 2023 päättyneen vuoden vuosikertomuksessa.

Toimitusketjuihimme kuuluvat kaikki konsernin liiketoimintaan liittyvät komponenttien, osakokonaisuuksien, valmiiden tuotteiden ja palvelujen hankinnat.

Olemme sitoutuneet varmistamaan, että toimitusketjuissamme tai missään liiketoimintamme osassa ei esiinny nykyaikaista orjuutta tai ihmiskauppaa. Orjuuden vastainen politiikkamme kuvastaa sitoutumistamme eettiseen ja rehelliseen toimintaan kaikissa liikesuhteissamme sekä tehokkaiden järjestelmien ja valvontatoimien käyttöönottoon ja valvontaan sen varmistamiseksi, että orjuutta ja ihmiskauppaa ei esiinny missään liiketoiminnassamme tai toimitusketjuissamme.

Osana riskien tunnistamista ja vähentämistä koskevaa aloitettamme meillä on käytössä järjestelmät, joilla:

- Tunnistetaan ja arvioidaan mahdolliset riskialueet toimitusketjuissamme.

- Vähennetään orjuuden ja ihmiskaupan riskiä toimitusketjuissamme.

- Seurataan mahdollisia riskialueita toimitusketjuissamme.

- Suojaa ilmiantajia.

Meillä on nollatoleranssi orjuutta ja ihmiskauppaa kohtaan. Varmistaaksemme, että kaikki toimitusketjuumme kuuluvat henkilöt ja alihankkijat noudattavat arvojamme, meillä on toimitusketjun vaatimustenmukaisuusohjelma. Se koostuu seuraavista osista:

(i) kaikkien säännösten ja todistusten noudattamisen tarkastaminen; ja

(ii) mahdollisten toimittajien tutkiminen esivalinta- ja valintaprosessin avulla, johon sisältyy:

- ehdotetaan, että toimittajat sitoutuvat noudattamaan eettisiä periaatteita ja YK:n Global Compact -sopimusta, - tehdään vierailuja toimittajien tiloihin ja tarkastuksia, - lisätään kaupallisiin sopimuksiimme määräyksiä, joissa toimittajia vaaditaan noudattamaan eettisiä periaatteita ja noudattamaan orjuuden vastaista lainsäädäntöä.

Tänä vuonna ei toteutettu uusia toimenpiteitä, mutta meillä on edelleen vankka orjuuden vastainen politiikka ja vakiomuotoiset sopimukset, joilla pyritään suojautumaan orjuudelta ja ihmiskaupalta toimitusketjussamme. Emme hyväksy orjuutta ja ihmiskauppaa missään muodossa liiketoiminnassamme tai toimitusketjussamme.

Yhtiön hallitus hyväksyi tämän lausunnon 21. helmikuuta 2024 ja valtuutti puheenjohtajan allekirjoittamaan sen.

Sir John Lewis OBE ME GROUP INTERNATIONAL PLC:n puolesta

Päivämäärä: 27. helmikuuta 2024