KESTÄVÄ KEHITYS – TAVOITTEEMME

Tarkoituksemme: Ekovastuullisten lähipalvelujen keksiminen, joka tekee arjesta aina hieman helpompaa

Nopeasti muuttuvassa covid-pandemian jälkeisessä maailmassa ja ilmastonmuutoksen haasteiden myötä meidän kaikkien on reagoitava ja sopeuduttava.

Työntekijät, asiakkaat, yhteistyökumppanit ja sijoittajat haluavat yritysten osallistuvan ja osoittavan arvonsa yhteiskunnalle. Olemme tietoisia vastuustamme ja olemme päättäneet vastata näihin uusiin haasteisiin.

Luomalla kokonaisvaltaisen yhteiskuntavastuustrategian, joka kattaa kaikki liiketoimintamme, tavoitteenamme on, että ME-ryhmä on hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. Lähestymistapamme vastaa markkinoidemme, osakkeenomistajiemme, työntekijöidemme ja kaikkien muiden sidosryhmiemme vaatimuksiin.

Olemme sitoutuneet yhdenmukaistamaan yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyvät toimintamme koko organisaatiossamme, jotta voimme nopeuttaa yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien tavoitteidemme saavuttamista.

SOSIAALINEN SITOUMUKSEMME:
Rakenna ME-ryhmän menestystä työntekijöidemme vahvuuksien varaan

 • Paranna työnantajabrändiämme
 • Houkuttele ja säilytä parhaat globaalit lahjakkuudet
 • Vahvista työntekijöiden sitoutumista
 • Auta työntekijöitä kehittämään etenemiseen tarvittavia taitoja

YMPÄRISTÖJALANJÄLKEMME:
Tehostaa keskittymistämme luonnonvarojen suojeluun

 • Ilmastonmuutoksen lieventämiseen tähtäävien toimien toteuttaminen
 • Jatka kiertotalouden tukemista
 • Luonnonvarojen, kuten energian ja veden, säilyttäminen
 • Hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2040 mennessä

VASTUUMME YHTEISKUNTAA KOHTAAN:
Ole yhteydessä paikallisiin ekosysteemeihimme

 • Syvennä luottamusta asiakkaisiimme ja käyttäjiimme
 • Paranna paikallista vaikuttavuutta ja aluekehitystä
 • Kuuntele asiakkaiden odotuksia
 • Omaksu osallistava lähestymistapa

Olennaisuusmatriisi

Teimme olennaisuusanalyysimme yritysten yhteiskuntavastuun (CSR) odotusten mukaisesti. Kehitämme yritysten yhteiskuntavastuuta koskevaa vuoropuhelua sisäisten ja ulkoisten sidosryhmiemme kanssa ja integroimme yritysten yhteiskuntavastuun ME Group's kehittyvään liiketoimintastrategiaan.

Tässä matriisissa esitetään yhteenveto yrityksen tärkeimmistä taloudellisista, ympäristöön liittyvistä ja sosiaalisista haasteista suhteessa sen lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteisiin ja keskeisten sidosryhmien odotuksiin. Täydensimme matriisin tekemällä yli 30 yksittäistä haastattelua saadaksemme tietoa toimintamme kontekstista sekä ME Groupin kohtaamista riskeistä, mahdollisuuksista ja haasteista. ME-ryhmän työvaliokunta vahvisti tulokset. Tämän lähestymistavan avulla pystyimme tunnistamaan 25 asiaa, jotka on luokiteltu viiteen strategiseen alueeseen: operatiivinen innovaatio ; strategia ja kehitys; palvelut ja asiakkaat; HR ja työntekijät; ja yritysten yhteiskuntavastuu.

Innovation Strategy & Development Client Services RH & collaborators Politics RSE VERY IMPORTANT IMPORTANT MODERATE MODERATE IMPORTANT VERY IMPORTANT Carbon footprint CSR process Pride of belonging / Recognition Internal communication HR policy / Collaborative management Training policy Onboarding Circular economy Attractiveness of the employer brand R&D Cloud operating system Product optimisation Global digital transition Brand awareness Corporate brand launch Sustainability of the 1D and Photo range Key accounts coordination Financial performance International development Customer satisfaction Strength of the network of technicians Increased flow of consumers Success of the food range B2B Optimization Growth of the laundry range For the stakeholders 5 strategic axes For the business
 • Yhteenkuuluvuuden ylpeys / Tunnustaminen
 • Sisäinen viestintä
 • B2B-optimointi
 • 1D- ja Photo-sarjan kestävyys
 • Yritysten yhteiskuntavastuun prosessi
 • Brändin tunnettuus
 • Asiakastyytyväisyys
 • Maailmanlaajuinen digitaalinen siirtymä
 • Teknikkojen verkoston vahvuus
 • HR-politiikka / Yhteistyöjohtaminen
 • Hiilijalanjälki
 • Koulutuspolitiikka
 • Yritysbrändin lanseeraus
 • T&K
 • Työnantajabrändin houkuttelevuus
 • Perehdytys
 • Kiertotalous
 • Lisääntynyt kuluttajavirta
 • Ruokavalikoiman menestys
 • Pyykkivalikoiman kasvu
 • Avaintilien koordinointi
 • Pilvikäyttöjärjestelmä
 • Tuotteiden optimointi
 • Taloudellinen tulos
 • Kansainvälinen kehitys

Kestävän kehityksen raportti 2022