KESTÄVÄ KEHITYS – TAVOITTEEMME

Tarkoituksemme: Keksimme ekologisesti vastuullisia lähipalveluja, jotka tekevät arjesta hieman helpompaa.

Nopeasti muuttuvassa maailmassa ja ilmastonmuutoksen haasteissa meidän kaikkien on reagoitava ja sopeuduttava.

Työntekijät, asiakkaat, yhteistyökumppanit ja sijoittajat haluavat yritysten osallistuvan ja osoittavan arvonsa yhteiskunnalle. Olemme tietoisia vastuustamme ja olemme päättäneet vastata näihin uusiin haasteisiin.

Kestävä kehitys ei ole vain käsite, vaan toimintamme ydin. Matkamme kattaa kaiken innovatiivisista valokuvakopeista ympäristöystävällisiin itsepalvelupesukoneisiin ja muihin pikamyyntilaitteisiin.

Olemme vasta alkuvaiheessa matkallamme kohti hiilineutraalia yritystä, mutta ryhdymme aktiivisesti toimiin jalanjälkemme minimoimiseksi.

SOSIAALINEN SITOUMUKSEMME:
Rakenna ME-ryhmän menestystä työntekijöidemme vahvuuksien varaan

 • Paranna työnantajabrändiämme
 • Houkuttele ja säilytä parhaat globaalit lahjakkuudet
 • Vahvista työntekijöiden sitoutumista
 • Auta työntekijöitä kehittämään etenemiseen tarvittavia taitoja

YMPÄRISTÖJALANJÄLKEMME:
Tehostaa keskittymistämme luonnonvarojen suojeluun

 • Ilmastonmuutoksen lieventämiseen tähtäävien toimien toteuttaminen
 • Jatka kiertotalouden tukemista
 • Luonnonvarojen, kuten energian ja veden, säilyttäminen
 • Hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2040 mennessä

VASTUUMME YHTEISKUNTAA KOHTAAN:
Ole yhteydessä paikallisiin ekosysteemeihimme

 • Syvennä luottamusta asiakkaisiimme ja käyttäjiimme
 • Paranna paikallista vaikuttavuutta ja aluekehitystä
 • Kuuntele asiakkaiden odotuksia
 • Omaksu osallistava lähestymistapa

Olennaisuusmatriisi

Olennaisuusanalyysi tehtiin kestävän kehityksen lähestymistavan hengen ja prosessin mukaisesti. Toisin sanoen sisäisten ja ulkoisten sidosryhmiemme kanssa käydyn vuoropuhelun avulla.

Matriisin tarkoituksena on asettaa konsernin tärkeimmät haasteet tärkeysjärjestykseen ottaen huomioon sen lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet sekä sen tärkeimpien sidosryhmien odotukset. Kaikkiaan tehtiin yli 30 yksilöhaastattelua, joita valmisteltiin etukäteen haastateltavien täytettäväksi tarkoitetulla kyselylomakkeella. Tarkoituksena oli analysoida konsernin toiminnan taustaa, nykyisiä tai ehdotettuja parhaita kestävän kehityksen käytäntöjä sekä riskejä, mahdollisuuksia ja haasteita.

 

 

 • Yhteenkuuluvuuden ylpeys / Tunnustaminen
 • Sisäinen viestintä
 • Mainosten optimointi / suhde B2B:hen
 • 1D- ja Photo-sarjan kestävyys
 • Brändin tunnettuus
 • CSR-lähestymistapamme
 • Käyttäjien tyytyväisyys
 • Kyberturvallisuus
 • Maailmanlaajuinen digitaalinen siirtymä
 • Verkkoteknikoiden vahvuus
 • HR-politiikka / Yhteistyöjohtaminen
 • Työnantajabrändin houkuttelevuus
 • T&K
 • Koulutuspolitiikka
 • Perehdytys
 • Kiertotalous
 • Lisääntynyt kuluttajavirta
 • Ruokavalikoiman menestys
 • Pesuloiden valikoiman kasvu
 • Avaintilien koordinointi
 • Pilvikäyttöjärjestelmä
 • Tuotteiden optimointi
 • Taloudellinen tulos
 • Kansainvälinen kehitys