SIJOITTAJAT – SIJOITUSTAPAUS JA KPIS

Keskittyy jatkuvaan innovointiin ja toiminnan monipuolistamiseen investoimalla ja kehittämällä teknologioita

Liiketoimintastrategiamme keskittyy jatkuvaan innovointiin ja toiminnan monipuolistamiseen investoimalla ja kehittämällä teknologioita, joilla on useita tuotesovelluksia, jotka otetaan käyttöön keskeisillä maantieteellisillä alueilla:

Tärkeimmät vahvuudet

Suorituskykyindikaattoreiden yleiskatsaus

ME-ryhmä mittaa suoritustaan erityyppisillä mittareilla. Näiden keskeisten tulosindikaattoreiden päätavoitteena on seurata konsernin kassavirtaa, pitkän aikavälin kannattavuutta, varojen arvon säilymistä ja omistajille maksettavia tuottoja.

KONSERNIN TULOT YHTEENSÄ (todelliset hinnat)

£259.8m*

214.4**

EBITDA

£92.2*

£65.1m**

TOIMINNASTA SAATU BRUTTO

£87.9*

£66.1m**

KONSERNIN VOITTO ENNEN VEROJA

£53.4m*

£28.6m**

SYÖTÄ MINUT: TULOT LAITTEIDEN MYYNNISTÄ

£12.5m*

£6.3m**

KUVAA MINUT: GROUP TOTAL VENDING ESTATE

62.9%*

* 31. lokakuuta 2022 päättyneet 12 kuukautta
** 31. lokakuuta 2021 päättyneet 12 kuukautta