TIETOJA MEISTÄ – STRATEGIA JA LIIKETOIMINTAMALLI

Kehitämme uusia ja täydentäviä tuotteita kasvun vauhdittamiseksi

ME Groupin liiketoimintastrategia keskittyy tuotevalikoiman monipuolistamiseen, toiminnassa olevien yksiköiden määrän laajentamiseen ja yksikkökohtaisen tuoton kasvattamiseen sekä tuotanto- ja käyttökustannusten minimointiin.

Parannamme osakkeenomistajien arvoa investoimalla uusiin teknologioihin, jotka kehittävät uusia ja täydentäviä tuotteita ja palveluita, jotta ne voidaan ottaa nopeasti käyttöön nykyisillä ja uusilla maantieteellisillä alueilla ja tarjota nopea ja kestävä sijoitetun pääoman tuotto.

Käytämme pitkäaikaisen toimintamme, kuten fotoboottien ja kioskien, tuottamaa kassavirtaa investoimaan tulevaan kasvuun.

Tärkeimmät investointiprioriteetit

ME Group suunnittelee kasvattavansa näitä liiketoiminta-alueita orgaanisen kasvun, uustuotekehityksen ja valittujen yritysostojen avulla, jotka täyttävät konsernin sijoitetun pääoman tuottoprosentin kriteerit. Pesulan ja elintarvikkeiden osuuden konsernin kokonaisliikevaihdosta ja voitosta odotetaan kasvavan photobooth-osuuden rinnalla.

Liiketoimintamallimme toteuttaa strategiamme

ARVOA KAIKILLE SIDOSRYHMILLE

Kilpailukykyisesti hinnoitellut ja laadukkaat palvelut kuluttajille

Tavoittena vastata myyntiautomaattipalvelujen kasvavaan kysyntään

Lisäpalvelut sivuston omistajille

Tukea asiakkaiden tarpeita ja vastatakysyntään

Osakkeenomistajan arvo

Kasvun ja osingon kautta 

Yritysten sosiaalinen vastuu

TÄRKEIMMÄT VAHVUUDET

Teknologia ja innovaatiot

Omien ratkaisujen kehittäminen ja jatkuva keskittyminen tuotteiden  monipuolistamiseen

Pitkäaikaiset kumppanuudet omistajien kanssa

Supermarketit, ostoskeskukset, julkinen liikenne sekä julkisen hallinnon toimipisteet 

Brändin tunnustaminen

Johtavat tuotemerkit ja kotitaloudet  keskeisillä alueilla

Ammattitaitoisten insinöörien verkosto

Kasvun tukeminen eri liiketoiminta-alueilla rajallisin lisäkustannuksin

Telemetriajärjestelmä

Hienostunut ja räätälöity konsernin omaan teknologiaan

Alan asiantuntemus

Yli 50 vuotta työskentelyä virallisten sääntöjen parissa kanssa

Vakaat rahavirrat

Luotu olemassa olevasta verkostosta T&K:n rahoittamiseksi ja kasvustrategian tukemiseksi

KASVUSTRATEGIA

Wash.ME

 • Revolution-automaattien jatkuva käyttöönotto kohdemaantieteellisillä alueilla: Iso-Britannia ja Iso-Britannia Irlannin tasavalta ja Manner-Eurooppa
 • Uusien sisätilojen revolution-automaattien kaupallistaminen B2B: lle markkinat

Photo.ME

 • Pitkän aikavälin mahdollisuudet laajentaa läsnäoloaan Euroopan ulkopuolella, erityisesti maissa, joissa itse otetut henkilökuvat eivät ole sallittuja
 • Ota käyttöön todistetut tunnistussuojaustekniikat nykyisissä ja uusissa maissa
 • Kasvattaa liikevaihtoa useiden palvelutarjonnan avulla
 • Seuraavan sukupolven valokuva.automaattien monipuolistaminen ja kaupallistaminen

Print.ME

 • Harkitse mahdollisuuksia laajentaa konsernin automaattein verkoston kautta tarjottavia digitaalisia kioskipalveluita
 • Tuotekumppanuusmahdollisuuksien tunnistaminen olemassa olevilla alueilla

Feed.ME

 • Laajentaa konsernin läsnäoloa itsepalveluhedelmämehulaitemarkkinoilla ja tarjota laajempi valikoima kaikilla alueilla, joilla konsernilla on olemassa olevaa toimintaa
 • Vakiinnuttaa läsnäolo pizza-automaatimarkkinoilla ja tavoitteena markkinajohtajuus Euroopassa
 • Tulla elintarvikkeiden myyntiautomaattien markkinajohtajaksi Ranskassa vuoteen 2023 mennessä

Innovointi ja monipuolistaminen

Uudet tuoteinnovaatiot ovat ME-ryhmän ytimessä. Kasvustrategiamme on keskittyä monipuolistamaan toimintaamme ja vastaamaan kuluttajien tarpeisiin.