OVER ME - STRATEGIE EN BEDRIJFSMODEL

Wij ontwikkelen nieuwe en complementaire producten om toekomstige groeite stimuleren

De groeistrategie van ME Groep is gericht op diversificatie van onze productportefeuille, uitbreiding van het aantal operationele eenheden en verhoging van het rendement per eenheid. Dit wordt ondersteund door onze gedisciplineerde aanpak om de productie- en operationele kosten te minimaliseren, waardoor we kunnen profiteren van het operationele hefboomeffect.

Wij verhogen de aandeelhouderswaarde door te investeren in nieuwe technologieën die nieuwe en complementaire producten en diensten ontwikkelen, zodat deze snel kunnen worden ingezet in bestaande en nieuwe regio's en een snel en duurzaam rendement op de investering opleveren.

Wij gebruiken de cashflow die wordt gegenereerd door onze reeds lang bestaande activiteiten, zoals fotocabines en kiosken, om te investeren in toekomstige groei.

Vijfjarige groeistrategie

De vijfjarige groeistrategie van ME Groep steunt op vijf kernpijlers ter ondersteuning van de ontwikkeling van elk van de belangrijkste activiteiten van de Groep: foto-identificatie, wasserijdiensten, digitale drukdiensten en apparatuur voor voedselverkoop.

Ons bedrijfsmodel levert onze strategie en waarde voor alle belanghebbenden

Technologie en innovatie

Ontwikkeling van eigen oplossingen en voortdurende aandacht voor productdiversificatie

Langdurige partnerschappen met eigenaars van locaties waar veel bezoekers komen

Supermarkten, winkelcentra, openbaar vervoer en overheidsgebouwen

Merkherkenning

Toonaangevende merken en bekende namen in belangrijke gebieden

Netwerk van bekwame veldtechnici

Ondersteuning van de groei in de verschillende sectoren tegen beperkte extra kosten

Telemetriesysteem

Geavanceerd en aangepast aan de eigen technologie van de groep

Industrie-expertise

Meer dan 50 jaar samenwerking met regelgevende instanties

Stabiele kasstromen

Gegenereerd uit bestaand netwerk om R&D te financieren en de groeistrategie te ondersteunen

Wash.ME

 • Uitbreiding van Revolution-wasdiensten in doelgebieden via nieuwe en bestaande partnerschappen met strategische locatiehouders
 • Verdere innovatie van wasserijen, verbetering van bestaande machines en commercialisering van nieuwe formaten die aantrekkelijk zijn voor nieuwe marktsegmenten, met de nadruk op duurzaamheid.
 • Verdere toename van de inkomsten uit wasserijen in verhouding tot de totale inkomsten van de Groep

Photo.ME

 • Commercialisering van multi-service next generation photobooths om inkomstenbijdrage te verhogen
 • Mogelijkheden op langere termijn om de aanwezigheid uit te breiden in landen waar zelfgemaakte ID-foto's niet zijn toegestaan
 • Nieuwe strategische partners benaderen op plaatsen waar veel mensen komen, zoals grote supermarkten en kleinere winkels en parken.
 • Pricing power door sterke marktpositie en wettelijke verplichting tot foto-ID voor officiële documenten

Print.ME

 • Mogelijkheden onderzoeken om de digitale kioskdiensten die via het netwerk van instant-automaten van de Groep worden aangeboden, uit te breiden.
 • Identificeer mogelijkheden voor productpartnerships binnen bestaande territoria

Feed.ME

 • De aanwezigheid op de markt voor zelfbedieningsapparatuur voor vruchtensappen uitbreiden en een grotere verscheidenheid aan zelfbedieningsopties voor verse sappen aanbieden in alle gebieden waar de Groep al aanwezig is.
 • Een grotere aanwezigheid op de markt voor pizza-automaten.
 • Het opbouwen van nieuwe partnerschappen met locatie-eigenaren voor de verkoop en inzet van voedselverkoopapparatuur.

Innovatie en diversificatie

Nieuwe productinnovatie is de kern van de ME Groep. Onze groeistrategie is gericht op diversificatie van onze activiteiten en het inspelen op de behoeften van de consument.