Bestuur - benadering van bestuur

De Raad erkent het belang
van goede corporate governance voor het succes van ME Group

De bedrijfsstructuur van ME Group ondersteunt onze strategie en stemt onze missie, visie en waarden af op onze strategische doelstellingen

Structuur van het ondernemingsbestuur

RAAD VAN BESTUUR

Bestuurscomités

  • AUDIT-COMMISSIE
  • Remuneratiecomité
  • Benoemingscomité

Uitvoerend team

  • CEO en vice-voorzitter
  • Uitvoerend Directeur
  • CFO
  • COO
  • Chief Marketing Officer