VOORWAARDEN & BELEID

ME Group Booth gebruiksvoorwaarden

INLEIDING

In deze voorwaarden en in de privacyverklaring hieronder wordt ME Group International plc aangeduid als "wij", "ons" of "onze".

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik door een klant (aangeduid als 'u', en 'uw') die gebruik maakt van een van onze foto cabines (een 'MEG Booth'). Door gebruik te maken van een MEG Booth, wordt u geacht deze voorwaarden te accepteren.

GEBRUIK

U zult een MEG Booth niet gebruiken voor (i) enig onwettig doel, of (ii) enig doel dat geen verband houdt met het nemen van uw foto door de MEG Booth.

DE TITEL EN HET AUTEURSRECHT OP HET PRODUCT

Zolang u de volledige prijs voor het product betaalt, behoort de eigendom van, en het auteursrecht op, de door de MEG Booth geproduceerde foto ('product' of 'foto's') aan u toe zodra de foto is geproduceerd. Wij bewaren geen kopieën van foto's die door de MEG Booth zijn geproduceerd, behalve om de foto's in uw opdracht digitaal over te brengen naar een officiële overheidsdienst, waarna de foto permanent uit onze systemen wordt gewist.

TERUGBETALING AAN KLANTEN EN BEPERKING VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID NAAR U

In het zeldzame geval dat de MEG Booth foto's produceert die niet van bevredigende kwaliteit zijn, is onze maximale aansprakelijkheid, en uw enige rechtsmiddel, voor defecte producten verkocht door een MEG Booth, ongeacht of deze aansprakelijkheid voortvloeit uit een contract, nalatigheid, statuut of anderszins bij wet, als volgt.

U hebt recht op terugbetaling van de prijs van de foto's. Om een terugbetaling te verkrijgen, kunt u contact met ons opnemen via:

(i) door te schrijven naar onze Afdeling Klantenservice, ME Group International plc, Unit 3B Blenheim Road, Epsom KT19 9AP; of
(ii) door een e-mail te sturen naar info@photo-me.co.uk; of
(iii) door te bellen naar 0800 035 6600.

Wij geven normaal gesproken een volledige terugbetaling voor een enkele set foto's op een 'no-quibble' basis, maar behouden ons het recht voor dat u de foto's opstuurt om de claim te ondersteunen voor een enkele set terugbetaling, meerdere aankopen of als wij u eerder een terugbetaling hebben betaald. Dit is om ons in staat te stellen de vermeende problemen met de foto's te beoordelen. Wanneer wij van dit recht gebruik maken, zullen wij u ook de kosten van het opsturen van de foto's per gewone eersteklas post terugbetalen, mits wij besluiten dat een terugbetaling op de foto's verschuldigd is.

Als u ons callcenter belt, kunnen wij u vragen om ons te schrijven, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat de terugbetaling correct gebeurt.

INDIRECTE EN GEVOLGSCHADE

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade die u of iemand namens wie u optreedt, lijdt, ongeacht de oorzaak van die schade en ongeacht of wij ervan op de hoogte zijn of geacht worden ervan op de hoogte te zijn dat het niet produceren van een foto of een defect of probleem met een foto tot dergelijke schade zou leiden of waarschijnlijk zal leiden. Niet-uitputtende voorbeelden van dergelijke indirecte verliezen zijn (i) door u gemaakte reiskosten om elders foto's te laten maken, en (ii) de kosten van iemand anders die de foto's maakt.

WETTELIJKE RECHTEN

Geen van het bovenstaande doet op enigerlei wijze afbreuk aan onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, of enige andere aansprakelijkheid die wij op grond van de wet niet kunnen beperken of uitsluiten.

Wanneer u als consument handelt, heeft geen van het bovenstaande gevolgen voor uw wettelijke rechten.

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales.

PRIVACYVERKLARING

Wij respecteren het recht van mensen op privacy, en wij voldoen aan onze verplichtingen op grond van de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Deze Privacyverklaring is van toepassing op deze website en regelt de verzameling en het gebruik van gegevens. Indien wij u vragen om bepaalde informatie te verstrekken aan de hand waarvan u geïdentificeerd kunt worden bij het gebruik van een MEG Booth en deze website, zullen wij die informatie uitsluitend gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is bedoeld voor klanten die gebruik maken van een MEG Booth en technologie voor het vastleggen en overbrengen van hun foto naar www.gov.uk paspoortdiensten voor de vernieuwing van hun paspoort. De gemaakte foto zal alleen worden gebruikt voor dit doel en zal niet worden gebruikt of gedeeld met iemand voor enig ander doel. Wij zullen alle foto's die gemaakt zijn door een MEG Booth 1 maand na de datum van de opname uit onze systemen verwijderen.

Door onze fotohokjes te gebruiken en onze website te bezoeken, wordt u geacht de voorwaarden van deze privacyverklaring en de daarin beschreven gegevenspraktijken te aanvaarden.

HET VERZAMELEN VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wij zullen geen persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen, anders dan, in bepaalde gevallen, credit card informatie. Dergelijke informatie wordt alleen van u verzameld als u deze vrijwillig aan ons verstrekt en wordt alleen gebruikt met het uitdrukkelijke doel om namens u betalingsdiensten te verwerven. Wij bewaren deze informatie niet in onze systemen.

Alle andere informatie die van u wordt ontvangen na het gebruik van een MEG stand voor klantenservice redenen. d.w.z. naam, adres, telefoonnummer, e-mail, enz. zal alleen worden gebruikt voor de behandeling van uw vraag en niet voor enig ander doel.

GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wij verzamelen en gebruiken uw foto om de diensten te leveren waar u om heeft gevraagd, zoals het vastleggen en overbrengen van uw foto naar de www.gov.uk paspoortdiensten voor de vernieuwing van uw paspoort. Alle andere informatie die wij van u ontvangen nadat u een MEG stand heeft gebruikt voor klantenservice, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail, etc. zal alleen gebruikt worden voor de behandeling van een vraag, klacht, etc. van een klant en niet voor andere doeleinden. Alle gegevens worden bewaard binnen het Verenigd Koninkrijk.

Wij gebruiken of onthullen geen gevoelige persoonlijke informatie, zoals ras of etnische afkomst, godsdienst of medische toestand, zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie, zonder voorafgaande kennisgeving, alleen openbaar maken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of indien wij te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke handeling noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan de wet of aan een juridisch proces dat tegen ons wordt gevoerd; (b) onze rechten of eigendom te beschermen en te verdedigen; en, (c) te handelen onder dwingende omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van onze klanten of het publiek te beschermen.

BEVEILIGING VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wij beveiligen uw persoonlijke informatie tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaring. Alle foto's die wij vastleggen, worden één maand na de datum van vastlegging gewist. Wij beveiligen de door u verstrekte persoonlijke informatie op computerservers in een gecontroleerde, veilige omgeving, beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Alle persoonlijke gegevens worden veilig bewaard binnen het Verenigd Koninkrijk.

WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING

Wij zullen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Wij raden u aan deze Verklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw informatie beschermen.

WAT WIJ VOOR U KUNNEN DOEN

November 2021 Waar u ook bent in het Verenigd Koninkrijk, u bent nooit ver van een MEG-stand. U kunt ons vinden in supermarkten, winkelcentra, postkantoren, winkelstraten, grotere treinstations en andere grote vervoersknooppunten.

Wij zijn een geautoriseerde leverancier van foto's aan het UK Passport Office. Onze MEG Booths kunnen uw foto vastleggen en doorsturen naar de paspoortdiensten voor de vernieuwing van uw paspoort. Elke MEG Booth is uitgerust met exclusieve software om u naar het perfecte resultaat te leiden.

CONTACT

ME Group International plc, Unit 3B Blenheim Road, Epsom, Surrey, KT19 9AP

E-mail: info@prontophot.nl

Telefoon: 0497 381 377.