INVESTEERDERS - INVESTERINGSKRACHT & KPI's

Gericht op voortdurende innovatie en diversificatie van activiteiten door investeringen en ontwikkeling van technologieën

Onze bedrijfsstrategie is gericht op voortdurende innovatie en diversificatie van activiteiten door middel van investeringen in en ontwikkeling van technologieën met meerdere producttoepassingen die in de belangrijkste regio's worden ingezet:

Sterke punten

Overzichtvan de belangrijkste prestatie-indicatoren

ME Groep meet haar prestaties aan de hand van verschillende soorten indicatoren. Deze KPI's zijn er vooral op gericht de kasstroomgeneratie van de Groep, haar rentabiliteit op lange termijn, het behoud van de waarde van haar activa en het rendement voor de aandeelhouders te controleren.

TOTALE GROEPSOPBRENGSTEN (werkelijke tarieven)

£259.8m*

214.4**

EBITDA

£92.2*

£65.1m**

BRUTO GEGENEREERD UIT OPERATIES

£87.9*

£66.1m**

GROEPSWINST VÓÓR BELASTINGEN

£53.4m*

£28.6m**

FEED ME: INKOMSTEN UIT DE VERKOOP VAN APPARATUUR

£12.5m*

£6.3m**

FOTO ME: GROUP TOTAL VENDING ESTATE

62.9%*

* 12 maanden eindigend op 31 oktober 2022
** 12 maanden eindigend op 31 oktober 2021