BELEGGERS - FINANCIËLE KALENDER

Belangrijkste rapporteringsdata en komende gebeurtenissen

Financiële kalender

Komende evenementen
Juni 2023Trading update
Juli 2023Tussentijdse resultaten
oktober 20232023 Einde begrotingsjaar
December 2023Trading update
Februari 2024Voorlopige resultaten
April 2024Jaarlijkse Algemene Vergadering
Gebeurtenissen uit het verleden
30 april 2023 Tussentijdse periode eindigt
28 april 2023 Jaarlijkse Algemene Vergadering
28 februari 2022 Voorlopige resultaten
Gebeurtenissen uit het verleden
14 november 2022 Trading update
31 oktober 2022 2022 Einde begrotingsjaar
19 juli 2022 2022 Tussentijdse resultaten
Gebeurtenissen uit het verleden
23 april 2021Trading Update
21 maart 2022 2021 Voorlopige resultaten
10 december 2021 Trading update
31 oktober 2021 2021 Einde begrotingsjaar
12 juli 2021 2021 Tussentijdse resultaten
30 april 2021 Tussentijds einde van de periode
26 april 2021 Jaarlijkse Algemene Vergadering
23 april 2021 Trading update
10 maart 2021 2020 Voorlopige resultaten

5 jaar samenvatting

12 maanden
eindigend op
31 oktober
2022
12 maanden eindigend op
31 oktober
2021
18 maanden
eindigend op
31 oktober
2020*
12 maanden eindigend op
30 april
2019
(aangepast)
12 maanden eindigend op
30 april
2018
£'000£'000£'000£'000£'000
Continentaal Europa177,839145,009195,230130,661121,134
UK & Republiek Ierland41,99629,64454,62352,91963,707
Azië & ROW39,94539,75160,39244,53844,973
Totale inkomsten259,780214,404310,245228,118229,814
Bedrijfsresultaat na bijzondere posten
voor financieringskosten
56,68129,3353,31742,73946,106
Nettofinanciering (kosten/opbrengsten)(3,327)(780)(2,825)(146)4,069
Winst vóór belastingen53,35428,55549242,59350,175
Belastingen(14,561)(6,703)(2,844)(11,314)(9,889)
Winst na belastingen38,79321,852(2,352)31,27940,286
Te wijten aan:
- Eigenaars van de moedermaatschappij38,79321,713(2,305)31,22640,134
- Minderheidsbelangen-139(47)53152
38,79315,331(2,352)31,27940,286
12 maanden
eindigend op
31 oktober
2022
12 maanden eindigend op
31 oktober 2021
(aangepast)
18 maanden eindigend op
31 oktober 2020*
12 maanden eindigend op
30 april
2019
(aangepast)
12 maanden eindigend op
30 april
2018
£'000£'000£'000£'000£'000
Immateriële activa32,73635,29332,73949,70027,395
Materiële vaste activa101,09091,97390,28595,35393,232
Overige financiële vaste activa2121574151,583
Andere vaste activa7,8053,9664,3955,69310,047
Vlottende activa184,716141,688139,760128,723106,652
Activa aangehouden voor verkoop-----
Totaal activa326,368272,941267,237279,844238,909
Aandelenkapitaal1,8891,8891,8891,8891,887
Uitgiftepremie10,62710,59910,59910,58810,366
Reserves120,133115,48699,693129,500131,004
Minderheidsbelangen-1,7201,6891,8701,553
Totaal eigen vermogen132,649129,694113,870143,847144,810
Totaal langlopende verplichtingen94,03969,69152,96866,82835,959
Totaal vlottende passiva99,68073,556100,39969,20958,140
Totaal eigen vermogen en verplichtingen326,368272,941267,237279,844238,909
12 maanden
eindigend op
31 oktober
2022
12 maanden eindigend op
31 oktober 2021
18 maanden eindigend op
31 oktober 2020*
12 maanden eindigend op
30 april 2019
(aangepast)
12 maanden eindigend op
30 april 2018
£'000£'000£'000£'000£'000
Netto cash **34,02134,91921,87716,33826,688

Aantekening

*Wijziging van jaareinde

Het einde van het boekjaar 2020 werd verlengd van 30 april 2020 tot 31 oktober 2020 wegens uitdagingen in verband met de COVID-19-pandemie. In de toekomst zullen alle dochterondernemingen van de Groep hun boekhoudkundige referentiedata (of een equivalent daarvan) afstemmen op 31 oktober. Bijgevolg is de huidige jaarrekening opgesteld voor 18 maanden van 1 mei 2019 tot en met 31 oktober 2020. De vergelijkende cijfers zijn echter niet aangepast in de winst- en verliesrekening, het mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het kasstroomoverzicht. Ook de bijbehorende toelichtingen zijn niet vergelijkbaar.

**Exclusief IFRS16 verplichtingen