BELEGGERS - FINANCIËLE KALENDER

Belangrijkste rapporteringsdata en komende gebeurtenissen

Financiële kalender

Komende evenementen
7 juni 2022Trading update
19 juli 20222022 Tussentijdse resultaten
31 oktober 20222022 Einde begrotingsjaar
14 november 2022Trading update
28 februari 20232022 Voorlopige resultaten
28 april 2023Jaarlijkse Algemene Vergadering
Gebeurtenissen uit het verleden
30 april 2022 Tussentijdse periode eindigt
29 april 2022 Jaarlijkse Algemene Vergadering
21 maart 2022 2021 Voorlopige resultaten
10 december 2021 Trading update
Gebeurtenissen uit het verleden
31 oktober 2021 2021 Einde begrotingsjaar
12 juli 2021 2021 Tussentijdse resultaten
30 april 2021 Tussentijds einde van de periode
26 april 2021 Jaarlijkse Algemene Vergadering
Gebeurtenissen uit het verleden
23 april 2021Trading Update
21 maart 2022 2021 Voorlopige resultaten
10 december 2021 Trading update
31 oktober 2021 2021 Einde begrotingsjaar
12 juli 2021 2021 Tussentijdse resultaten
30 april 2021 Tussentijds einde van de periode
26 april 2021 Jaarlijkse Algemene Vergadering
23 april 2021 Trading update
10 maart 2021 2020 Voorlopige resultaten

5 jaar samenvatting

Inkomsten
Continentaal Europa 195,230
Azië & ROW 60,392
Bedrijfsresultaat na bijzondere posten vóór financieringskosten 3,317
Winst vóór belastingen 492
Inkomsten
UK & Republiek Ierland 54,623
Totale inkomsten 310,245
Nettofinanciering (kosten/opbrengsten) (2,825)
Belastingen (2,844)
Inkomsten
Continentaal Europa 145,009
UK & Republiek Ierland 29,644
Azië & ROW 39,751
Totale inkomsten 214,404
Bedrijfsresultaat na bijzondere posten vóór financiële kosten 29,335
Nettofinanciering (kosten/opbrengsten) (780)
Winst vóór belastingen 28,555
Belastingen (6,703)
Winst na belastingen (2,352)
Te wijten aan:
- Eigenaars van de moedermaatschappij (2,305)
- Minderheidsbelangen (47)
(2,352)
Inkomsten
Continentaal Europa 130,661
Azië & ROW 44,538
Bedrijfsresultaat na bijzondere posten vóór financieringskosten 42,739
Winst vóór belastingen 42,593
Inkomsten
UK & Republiek Ierland 52,919
Totale inkomsten 228,118
Nettofinanciering (kosten/opbrengsten) (146)
Belastingen (11,314)
Inkomsten
Continentaal Europa 130,661
UK & Republiek Ierland 52,919
Azië & ROW 44,538
Totale inkomsten 228,118
Bedrijfsresultaat na bijzondere posten vóór financiële kosten 42,739
Nettofinanciering (kosten/opbrengsten) (146)
Winst vóór belastingen 42,593
Belastingen (11,314)
Winst na belastingen 31,279
Te wijten aan:
- Eigenaars van de moedermaatschappij 31,226
- Minderheidsbelangen 53
31,279
Inkomsten
Continentaal Europa 121,134
Azië & ROW 44,973
Bedrijfsresultaat na bijzondere posten vóór financieringskosten 46,106
Winst vóór belastingen 50,175
Inkomsten
UK & Republiek Ierland 63,707
Totale inkomsten 229,814
Nettofinanciering (kosten/opbrengsten) 4,069
Belastingen (9,889)
Inkomsten
Continentaal Europa 121,134
UK & Republiek Ierland 63,707
Azië & ROW 44,973
Totale inkomsten 229,814
Bedrijfsresultaat na bijzondere posten vóór financiële kosten 46,106
Nettofinanciering (kosten/opbrengsten) (4,069)
Winst vóór belastingen 50,175
Belastingen (9,889)
Winst na belastingen 40,286
Te wijten aan:
- Eigenaars van de moedermaatschappij 40,134
- Minderheidsbelangen 152
40,286
Inkomsten
Continentaal Europa 111,670
Azië & ROW 49,344
Bedrijfsresultaat na bijzondere posten vóór financieringskosten 46,807
Winst vóór belastingen 48,039
Inkomsten
UK & Republiek Ierland 53,639
Totale inkomsten 214,653
Nettofinanciering (kosten/opbrengsten) 1,232
Belastingen (12,901)
Inkomsten
Continentaal Europa 111,670
UK & Republiek Ierland 53,639
Azië & ROW 49,344
Totale inkomsten 214,653
Bedrijfsresultaat na bijzondere posten vóór financiële kosten 46,807
Nettofinanciering (kosten/opbrengsten) 1,232
Winst vóór belastingen 48,039
Belastingen (12,901)
Winst na belastingen 35,138
Te wijten aan:
- Eigenaars van de moedermaatschappij 34,991
- Minderheidsbelangen 147
35,138
Inkomsten
Continentaal Europa 145,009
Azië & ROW 39,751
Bedrijfsresultaat na bijzondere posten vóór financieringskosten 29,335
Winst vóór belastingen 28,555
Inkomsten
UK & Republiek Ierland 29,644
Totale inkomsten 214,404
Nettofinanciering (kosten/opbrengsten) (780)
Belastingen (6,703)
Inkomsten
Continentaal Europa 145,009
UK & Republiek Ierland 29,644
Azië & ROW 39,751
Totale inkomsten 214,404
Bedrijfsresultaat na bijzondere posten vóór financiële kosten 29,335
Nettofinanciering (kosten/opbrengsten) (780)
Winst vóór belastingen 28,555
Belastingen (6,703)
Winst na belastingen 21,852
Te wijten aan:
- Eigenaars van de moedermaatschappij 21,713
- Minderheidsbelangen 139
Inkomsten
Immateriële activa 34,502
Overige financiële vaste activa 21
Vlottende activa 141,688
Inkomsten
Materiële vaste activa 91,973
Andere vaste activa 3,966
Activa aangehouden voor verkoop -
Totaal activa 272,150
Inkomsten
Immateriële activa 34,502
Materiële vaste activa 91,973
Overige financiële vaste activa 21
Andere vaste activa 3,966
Vlottende activa 141,688
Activa aangehouden voor verkoop -
Totaal activa 272,150
Aandelenkapitaal 1,889
Uitgiftepremie 10,599
Reserves 115,486
Minderheidsbelangen 1,720
Totaal eigen vermogen 129,694
Totaal langlopende verplichtingen 68,900
Totaal vlottende passiva 73,556
Totaal eigen vermogen en verplichtingen 272,150
Inkomsten
Immateriële activa 32,739
Overige financiële vaste activa 57
Vlottende activa 139,760
Inkomsten
Materiële vaste activa 90,285
Andere vaste activa 4,395
Activa aangehouden voor verkoop -
Totaal activa 267,237
Inkomsten
Immateriële activa 49,700
Materiële vaste activa 95,353
Overige financiële vaste activa 415
Andere vaste activa 5,693
Vlottende activa 128,723
Activa aangehouden voor verkoop -
Totaal activa 279,844
Aandelenkapitaal 1,889
Uitgiftepremie 10,599
Reserves 99,693
Minderheidsbelangen 1,689
Totaal eigen vermogen 113,870
Totaal langlopende verplichtingen 52,968
Totaal vlottende passiva 100,399
Totaal eigen vermogen en verplichtingen 267,237
Inkomsten
Immateriële activa 49,700
Overige financiële vaste activa 415
Vlottende activa 128,723
Inkomsten
Materiële vaste activa 95,353
Andere vaste activa 5,693
Activa aangehouden voor verkoop -
Totaal activa 279,844
Inkomsten
Immateriële activa 27,395
Materiële vaste activa 93,232
Overige financiële vaste activa 1,583
Andere vaste activa 10,047
Vlottende activa 106,652
Activa aangehouden voor verkoop -
Totaal activa 238,909
Aandelenkapitaal 1,889
Uitgiftepremie 10,588
Reserves 129,500
Minderheidsbelangen 1,870
Totaal eigen vermogen 143,847
Totaal langlopende verplichtingen 66,828
Totaal vlottende passiva 69,209
Totaal eigen vermogen en verplichtingen 279,844
Inkomsten
Immateriële activa 27,395
Overige financiële vaste activa 1,583
Vlottende activa 106,652
Inkomsten
Materiële vaste activa 93,232
Andere vaste activa 10,047
Activa aangehouden voor verkoop -
Totaal activa 238,909
Inkomsten
Immateriële activa 25,263
Materiële vaste activa 74,989
Overige financiële vaste activa 2,095
Andere vaste activa 8,136
Vlottende activa 85,753
Activa aangehouden voor verkoop 96
Totaal activa 196,994
Aandelenkapitaal 1,887
Uitgiftepremie 1ß,366
Reserves 131,004
Minderheidsbelangen 1,553
Totaal eigen vermogen 144,810
Totaal langlopende verplichtingen 35,959
Totaal vlottende passiva 58,140
Totaal eigen vermogen en verplichtingen 238,909
Inkomsten
Immateriële activa 25,263
Overige financiële vaste activa 2,095
Vlottende activa 85,753
Inkomsten
Materiële vaste activa 75,561
Andere vaste activa 8,136
Activa aangehouden voor verkoop 96
Totaal activa 196,994
Inkomsten
Immateriële activa 20,312
Materiële vaste activa
Overige financiële vaste activa 1,713
Andere vaste activa 8,092
Vlottende activa 103,382
Activa aangehouden voor verkoop 96
Totaal activa 190,318
Aandelenkapitaal 1,882
Uitgiftepremie 8,999
Reserves 117,080
Minderheidsbelangen 1,341
Totaal eigen vermogen 129,302
Totaal langlopende verplichtingen 19,045
Totaal vlottende passiva 48,647
Totaal eigen vermogen en verplichtingen 196,994

Aantekening

*Wijziging van jaareinde

Het einde van het begrotingsjaar 2020 werd verlengd van 30 april 2020 tot 31 oktober 2020 als gevolg van problemen in verband met de COVID-19-pandemie. In de toekomst zullen alle dochterondernemingen van de groep hun boekhoudkundige referentiedata (of gelijkwaardig) afstemmen op 31 oktober. Bijgevolg is de huidige jaarrekening jaarrekening opgemaakt voor 18 maanden van 1 mei 2019 tot 31 oktober 2020. De vergelijkende cijfers werden echter niet herwerkt in de resultatenrekening resultatenrekening, het mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het kasstroomoverzicht. Evenmin zijn de bijbehorende toelichtingen vergelijkbaar.

**Exclusief IFRS16 verplichtingen