SIJOITTAJAT – TALOUDELLINEN KALENTERI

Avain raportointipäivät ja tulevat tapahtumat

Talouskalenteri

Tulevat tapahtumat
kesäkuu 2023Kaupankäynnin päivitys
heinäkuu 2023Osavuositulokset
lokakuu 20232023 Tilikauden loppu
joulukuu 2023Kaupankäynnin päivitys
helmikuu 2024Alustavat tulokset
huhtikuu 2024Varsinainen yhtiökokous
Menneet tapahtumat
30. huhtikuuta 2023 Väliaika päättyy
28. huhtikuuta 2023 Varsinainen yhtiökokous
28. helmikuuta 2022 Alustavat tulokset
Menneet tapahtumat
14 marraskuu 2022 Kaupankäynnin päivitys
31. lokakuuta 2022 2022 Tilikauden loppu
19 heinäkuu 2022 Vuoden 2022 osavuositulokset
Menneet tapahtumat
23. huhtikuuta 2021Kaupankäynnin päivitys
21. maaliskuuta 2022 2021 Alustavat tulokset
10. joulukuuta 2021 Kaupankäynnin päivitys
31. lokakuuta 2021 Tilikauden 2021 loppu
12. heinäkuuta 2021 Vuoden 2021 osavuositulokset
30. huhtikuuta 2021 Osavuosijakson loppu
26. huhtikuuta 2021 Varsinainen yhtiökokous
23. huhtikuuta 2021 Kaupankäynnin päivitys
10. maaliskuuta 2021 2020 Alustavat tulokset

5 vuoden yhteenveto

12 kuukautta
päättynyt
31. lokakuuta
2022
12 kuukautta päättyi
31. lokakuuta
2021
18 kuukautta
päättynyt
31. lokakuuta
2020*
12 kuukautta päättyi
30. huhtikuuta
2019
(oikaistu)
12 kuukautta päättyi
30. huhtikuuta
2018
£'000£'000£'000£'000£'000
Manner-Eurooppa177,839145,009195,230130,661121,134
Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlannin tasavalta41,99629,64454,62352,91963,707
Aasia ja RIVI39,94539,75160,39244,53844,973
Tulot yhteensä259,780214,404310,245228,118229,814
Liikevoitto erityiserien jälkeen
ennen rahoituskuluja
56,68129,3353,31742,73946,106
Nettorahoitus (kustannukset/tuotot)(3,327)(780)(2,825)(146)4,069
Voitto ennen veroja53,35428,55549242,59350,175
Verotus(14,561)(6,703)(2,844)(11,314)(9,889)
Voitto verojen jälkeen38,79321,852(2,352)31,27940,286
Johtuu:
– Emoyhtiön oman pääoman omistajat38,79321,713(2,305)31,22640,134
– Määräysvallattomien omistajien osuus139(47)53152
38,79315,331(2,352)31,27940,286
12 kuukautta
päättynyt
31. lokakuuta
2022
12 kuukautta päättyi
31. lokakuuta 2021
(oikaistu)
18 kuukautta päättyi
31. lokakuuta 2020*
12 kuukautta päättyi
30. huhtikuuta
2019
(oikaistu)
12 kuukautta päättyi
30. huhtikuuta
2018
£'000£'000£'000£'000£'000
Aineettomat hyödykkeet32,73635,29332,73949,70027,395
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet101,09091,97390,28595,35393,232
Muut pitkäaikaiset sijoitukset2121574151,583
Muut pitkäaikaiset varat7,8053,9664,3955,69310,047
Lyhytaikaiset varat184,716141,688139,760128,723106,652
Myytävänä olevat omaisuuserät
varat yhteensä326,368272,941267,237279,844238,909
Osakepääoma1,8891,8891,8891,8891,887
Ylikurssi10,62710,59910,59910,58810,366
Varaukset 120,133115,48699,693129,500131,004
Määräysvallattomien omistajien osuus1,7201,6891,8701,553
Oma pääoma yhteensä132,649129,694113,870143,847144,810
Pitkäaikaiset velat yhteensä94,03969,69152,96866,82835,959
Lyhytaikaiset velat yhteensä99,68073,556100,39969,20958,140
Oma pääoma ja velat yhteensä326,368272,941267,237279,844238,909
12 kuukautta
päättynyt
31. lokakuuta
2022
12 kuukautta päättyi
31. lokakuuta 2021
18 kuukautta päättyi
31. lokakuuta 2020*
12 kuukautta päättyi
30. huhtikuuta 2019
(oikaistu)
12 kuukautta päättyi
30. huhtikuuta 2018
£'000£'000£'000£'000£'000
Nettorahavirta **34,02134,91921,87716,33826,688

Muistiinpano

*Vuoden lopun muutos

Varainhoitovuoden 2020 päättymistä pidennettiin 30. huhtikuuta 2020 alkaen 31. lokakuuta 2020 asti COVID-19-pandemiaan liittyvien haasteiden vuoksi. Jatkossa kaikki konsernin tytäryhtiöt yhdenmukaistavat tilinpäätöspäivänsä (tai vastaavat päivämäärät) lokakuun 31. päivään. Tämänhetkinen tilinpäätös laaditaan näin ollen 18 kuukauden ajalta 1. toukokuuta 2019-31. lokakuuta 2020. Vertailulukuja ei kuitenkaan ole oikaistu tuloslaskelmassa, laskelmassa oman pääoman muutoksista eikä rahavirtalaskelmassa. Myöskään liitetiedot eivät ole vertailukelpoisia.

**Ilman IFRS16-velkoja